...

از تهی سرشار...

/ 13 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م ا ه ی

comment

مجید مویدی

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب وندر آب بیند سنگ، دوستان و دشمنان را می‎شناسم من زندگی را دوست می دارم مرگ را دشمن

م ا ه ی

کامنت!!!

مژگان

ّّجویبار لحظه ها جاریست

پیرامید

باز هم خوبه از تهی سرشار! اگه از تهی هم خالی بود چی؟

مریم

ریاضی ام خوب نیست... اما چه خوب شده ام یک مجموعه ی تهی...

دارچین

یاد بحثهای ریاضی افتادم یک مجموعه که بی نهایت عضوداره وهر عضوش یک مجموعه تهی است.