می‌پاشند و می‌سوزیم

می‌بُرند و می‌خندیم.

می‌کُنند و مسخره می‌کنیم.

می‌آزارند و لطیفه میسازیم.

می‌کُشند و نگاه می‌کنیم.

می‌پاشند و می‌پاشند و می‌سوزانند و در سوز تو تنها قلبهایی است که می‌سوزند.

دوست ندارند زیبایی تو را ببینند...

/ 0 نظر / 6 بازدید